Práce

s Brixie S flatíkama se věnuji myslivosti, Brixinka tu práci milovala a díky ní jsem se k myslivosti dostala. Když ji bylo půl roku, někdy na jaře roku 2007, jsem se rozhodla, že s ní začnu cvičit na OVVR . ověření vlohových vlastností retrívrů, protože je to zkouška, kterou potřebují retrívři k uchovnění. Vyhledala jsem tehdy pomoc u Yvetty Holíkové, CHS Bohemia Luxyvett a společně jsme cvičily. Brixinku ta práce nesmírně bavila a tak jsme začaly s nácvikem i na lovecké zkoušky - na podzimní zkoušky. OVVR Brixie zvládla v deseti měsících se ztrátou jednoho bodu a podzimní zkoušky o rok později s plným počtem bodů a titulem CACT. Pak přišlo první pozvání na hon do MS Dolní Vilémovice a pak přicházela další pozvání na hony do Studence, jela jsem s Brixie několikrát na Konopiště. Jezdily jsme na tahy na kachny také do nedalekého Ptáčova a Brixie byla úžasná. Mým domovským spolekm se stalo MS Dolní Vilémovice, kam jsme hned s Brixinkou zapadly a krom honů jsme se zapojily i do další myslivecké práce, jako vyhánění zvěře před kosením a zimní krmení zvěře. Nakonec jsem si udělala lovecký lístek a zbrojní průkaz.

Krom práce v myslivosti se také věnujeme canisterapii, kterou jsem začala dělat již se zlaťandou Belou pod hlavičkou svazu CANTES. Chodily jsme do domova důchodců, kde jsme měly krásné výsledky, pak přišla rehabilitační třída na ZŠ Cyrilometodějská v Třebíči, kde Brixinka odvedla veliký kus práce a také ji tam potkalo nepříjemné vyhoření, po kterém jsme musely činnost v rehabilitační třídě ukončit ale dodnes chodíme na internát na tu samou školu. Krom této pravidelné práce jezdím na ukázky na základní a mateřské školy, na dětské tábory a také na různé dětské dny a podobné akce. Dnes vykonávám canisterapii pod hlavičkou svazu CANIS z.s. Tato práce mě moc baví a naplňuje, protože má smysl a je spousta lidí, kterým pomáhá.

Brixinka i Shiny se zúčastnily mnoha honů a mnoha canisterapeutických akcí a doma už vyrůstá nová následovnice Ori, se kteoru chci v započaté práci pokračovat. Zatím se jeví opravdu velmi nadějně.